VNC Enterprise Edition 4.5.0

VNC Enterprise Edition 4.5.0

RealVNC Ltd. – Shareware
ra khỏi 14 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
VNC là viết tắt của ảo mạng máy tính. VNC là phần mềm điều khiển từ xa cho phép bạn xem và hoàn toàn tương tác với một máy tính để bàn (các "VNC server") bằng cách sử dụng một chương trình đơn giản ("VNC Viewer") trên máy tính để bàn khác bất cứ nơi nào trên Internet. Hai máy tính thậm chí không có được cùng một loại, do đó, ví dụ bạn có thể sử dụng VNC để xem một Windows Vista Desktop tại văn phòng trên Linux hoặc máy tính Mac ở nhà. Đối với sự đơn giản cuối cùng, thậm chí có một người xem Java, vì vậy mà bất kỳ máy tính để bàn có thể được kiểm soát từ xa từ bên trong một trình duyệt mà không cần phải cài đặt phần mềm.

Tổng quan

VNC Enterprise Edition là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi RealVNC Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VNC Enterprise Edition là 4.5.0, phát hành vào ngày 18/08/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.4.2.13117, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

VNC Enterprise Edition đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của VNC Enterprise Edition đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho VNC Enterprise Edition!

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có VNC Enterprise Edition cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
RealVNC Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản